fontello font demo

+ icon-plus0x2b
icon-minus0x2212
icon-caret-down0x2304
icon-email0x2709
icon-wechat0xe800
icon-facebook0xe801
icon-instagram0xe802
icon-twitter0xe803
icon-pinterest0xe804
icon-weibo0xe805
icon-linkedin0xe806
icon-caret-up0xe807
icon-chinese0xe808
icon-resume0xe809
📅 icon-calendar0x1f4c5
🖨 icon-print0x1f5a8